SikaCeram®-113

Висококачествено циментово лепило за подови и стенни керамични плочки, за вътрешна и външна употреба, без свличане по вертикални повърхности и с разширено отворено време за работа.
Клас C1TE съгласно EN 12004.
 

Области на приложение

SikaCeram®-113 се използва за залепване на керамични плочки в слоеве с
дебелина до 10 mm. Подходящ за лепене на абсорбиращи плочки.

SikaCeram®-113 може да се използва върху следните основи:


Характеристики

Технически данни на продукта - SikaCeram®-113

Вижте другите продукти SikaCeram® от ТУК