Полагане на порцеланови плочки

Порцелановите плочки са дълготрайни керамични плочки, произведени при по-високо налягане и температура и в резултат на това са изключително твърди и неабсорбиращи. Затова те често се избират при взискателни проектни изисквания от потребители, които ценят високите показатели и надеждността.

При такива зони и експлоатационни условия е необходимо да се използва система за полагане на плочки, която е в състояние да отговори на високите изисквания и натоварвания. Това означава осигуряване на подходяща основа с висока якост на натиск и опън. Системите за монтаж на Sika постигат това с ново поколение полимер-модифицирани лепила за плочки, които са специално разработени за залепване на неабсорбиращи материали.

Системата завършва с гъвкава фугираща смес, с висока механична якост и абразионна устойчивост. За уплътняване на фуги, при които има движение, както и при свързващи и изолационни фуги се използва високоефективен еластичен полиуретанов уплътнител.


 

  1. SikaScreed® – готова за използване замазка
  2. SikaCeram®-225 гъвкаво циментово лепило за плочки
  3. SikaCeram® CleanGrout-100 – фугираща смес за фуги с ширина до 10 мм
  4. Sikaflex®-11 FC+ – многофункционално лепило и уплътнител


Вижте всички "Системни решения за полагане на плочки със SikaCeram® от ТУК