Полагане на плочки в мокри помещения

Най-важното при проектите за мокри помещения е да се гарантира водонепропускливостта на системата, за да се предотврати навлизането на вода и последващо влошаване на вида, както и развитие на микроорганизми, които биха възникнали в строителните елементи.

Sika предоставя цялостни системни решения за изпълнение, които отговорят на високите изисквания за изграждането на помещения с наличие на вода и влага. Повърхностите се хидроизолират с помощтта на гъвкав, еднокомпонентен, усилен с фибри или двукомпонентен циментов хидроизолационен състав. След това се полагат плочките, като се използва гъвкаво циментово лепило с високо съдържание на полимери. Следва нанасяне на двукомпонентна епоксидна фугираща смес за осигуряване на висока химическа и абразионна устойчивост в избрания цветен нюанс. Накрая, системата завършва с високоефективен уплътнител за фуги с очаквани движения и свързващи фуги, с висока устойчивост срещу поява на гъбички.


 

 1. Sikafloor®-100 Level – саморазливна циментова замазка
 2. Sikalastic®-1 K – еднокомпонентна циментова замазка
 3. Sika® SealTape 107 Elastik – двукомпонентова циментова хидроизолация
 4. SikaCeram®-225 – гъвкаво циментово лепило за плочки
 5. SikaCeram® StarGrout Epoxy – епоксидна фугираща смес
 6. Sika Sanisil® или Sikasil® Universal – силиконов уплътнител
 

Полагане на плочки в мокри помещения - ETAG 022, част 1

 
Материалите и прилаганите техники за сухо строителство са бързи и лесни за работа, което допринася за нарастващата им популярност, дори за употреба във влажни и мокри помещения.
Sika предоставя пълна, одобрена в съответствие с ETAG-022* система за изпълнение, отговаряща високите изисквания. Първо се нанася готова за употреба еластична, течна хидроизолационна мембрана със съвместима уплътнителна лента, ъгли и маншони за хидроизолиране и уплътняване на всички фуги, фитинги, прониквания и периметрови връзки. За монтажа на плочките се използва гъвкаво циментово лепило с високо съдържание на полимери. Следва нанасяне двукомпонентна, епоксидна фугираща смес, за осигуряване на висока химическа и абразионна за фуги с очаквани движения и свързващи фуги,
 
В избрания цвят се прилага специална гъвкава епоксидна фугираща смес с висока механична якост и устойчивост на износване. Накрая системата е завършена с високоефективен, противогъбичен уплътнител за фуги.

 1. SikaLevel®-01 Primer или Sikafloor®-11 Primer W - грунд
 2. Sikalastic®-220 W - Еднокомпонентна, течна, акрилатнахидроизолационна мембрана, нанесена в два слоя
 3. Sika® SealTape F – гъвкава лента за хидроизолация на фуги
 4. SikaCeram®-225 - гъвкаво циментово лепило за плочки
 5. SikaCeram® StarGrout – епоксидна фугираща смес
 6. Sika Sanisil® – силиконов уплътнител 
 
 
 

Полагане на плочки в мокри помещения - ETAG 022, част 2


При някои специфични обекти, водните пари, идващи от мокрото помещение, не трябва да се допускат до конструкцията (напр. при дървени конструкции). При други обекти се налага бързо изграждане на системата. За подобни специфични приложения мембранното фолио и уплътнителна лента Sika са най-подходящите решения, предлагащи паронепроницаема основа и възможност за монтаж на плочки един час след полагане на хидроизолацията (върху абсорбиращи основи).

Sika предоставя пълна, одобрена в съответствие с ETAG-022* система за изпълнение, отговаряща високите изисквания. Първо се нанася хидроизолационно лепило, с което се залепва мембранното фолио, както и уплътнителната лента, ъгли и маншони за хидроизолиране и уплътняване на всички фуги, фитинги, прониквания и периметрови връзки. За монтажа на плочките се използва гъвкаво циментово лепило с високо съдържание на полимери. Следва нанасяне на двукомпонентна, епоксидна фугираща смес, за осигуряване на висока химическа и абразионна устойчивост в избрания цветен нюанс. Накрая, системата завършва с високоефективен уплътнител за фуги с очаквани движения и свързващи фуги, с висока устойчивост срещу поява на гъбички.


 
 1. SikaLevel®-01 Primer или Sikafloor®-11 Primer W - грунд
 2. SikaCeram® Sealing Fix - 2-компонентно хидроизолационно лепило за залепване на уплътнителна мембрана SikaCeram® Sealing Membrane
 3. Sika® SealTape F – гъвкава лента за хидроизолация на фуги
 4. SikaCeram® Sealing Membrane W – Гъвкава мембрана за разделяне и хидроизолиране на подове и стени под плочки в мокри помещения
 5. SikaCeram®-225 - гъвкаво циментово лепило за плочки
 6. SikaCeram® StarGrout Epoxy - епоксидна фугираща смес
 7. Sika Sanisil® – силиконов уплътнител


Вижте всички "Системни решения за полагане на плочки със SikaCeram® от ТУК