Полагане на плочки по фасади

Поставянето на плочки върху фасадите на сградите отдавна се смята за криещо рискове предизвикателство. Въпреки това, Sika е разработила гъвкави лепила за плочки и фугиращи разтвори, които отговарят на високите изисквания, включително на екстремните метеорологични условия и топлинното движение на различните фасадни материали.

Циментовото лепило за плочки на Sika за външна фасадна облицовка има високо съдържание на полимери, което му позволява да осигури поемане на топлинните деформации, предизвикани от честите температурни колебания в широк диапазон. Специалната циментова фуга на Sika за фасади също има значителна гъвкавост, устойчивост на износване и висока механична якост. Накрая, фугите и периметровите връзки се уплътняват с високачествен, еластичен, полиуретанов уплътнител, предназначен за фуги, поемащ големи движения, притежаващ естетика с външния си вид.


 

  1. Sika MonoTop® – система за възстановяване на бетон
  2. SikaCeram®-225 – гъвкаво циментово лепило
  3. SikaCeram® CleanGrout-100 – циментова фугираща смес
  4. SikaHyflex®-250 Fasade – Фасаден фугоуплътнител с нисък модул на еластичност

Вижте всички "Системни решения за полагане на плочки със SikaCeram® от ТУК